Waarom moet je aangesloten zijn bij een Arbodienst?

Het is als werkgever vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om aangesloten te zijn bij een Arbodienst. De Arbowet is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat er zo min ziekte en ongevallen door het werk veroorzaakt worden. De wet bevat regels om de veiligheid en gezondheid te verbeteren. Er zijn meerdere Arbodiensten, maar iedere dienst ondersteunt werknemers en werkgevers bij het opstellen van een verzuimbeleid. Ook wordt er gekeken naar de arbeidsomstandigheden. Om voor een zo goed mogelijke begeleiding te zorgen maakt een Arbodienst gebruik van minstens vier deskundigen, waarvan de bedrijfsarts de hoofddeskundige is. Daarnaast kan een organisatiedeskundige worden ingezet, net als een veiligheidsdeskundige en een arbeidshygiënist. Al deze deskundigen begeleiden de werkgever en de werknemer bij diverse fasen in het arbeidsproces om de veiligheid zo hoog mogelijk te houden en het percentage zieke werknemers zo laag mogelijk. Deze kennis hebben de meeste bedrijven zelf niet in huis, daarom is een dergelijke specialist zo belangrijk.

Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie is wettelijk verplicht om te voorkomen dat er verzuim binnen je onderneming optreedt. In een Risico Inventarisatie en Evaluatie worden de mogelijke risico’s op de werkvloer binnen een bedrijf in kaart gebracht. Daarnaast wordt er nagedacht over de manier waarop deze risico’s verkleind zouden kunnen worden. De maatregelen die hiertoe genomen moeten worden, worden vervolgens ook in de Risico Inventarisatie en Evaluatie vastgelegd. Een aantal brancheverenigingen hebben goedgekeurde RI&E instrumenten. Indien je hier geen gebruik van maakt is het verplicht om de door je zelf opgestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie te laten toetsen door de Arbodienst. Uw moet uw Risico Inventarisatie en Evaluatie altijd door een Arbodienst laten toetsen zodra je 25 werknemers of meer in dienst hebt. Binnen de Arbodienst zal deze getoetst worden door de veiligheidsdeskundige of de arbeidshygiënist. Zo weet je zeker dat het in orde is.

Welke taken verricht een Arbodienst nog meer?

Naast het opstellen en/of toetsen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie kun je hier voor nog veel meer diensten terecht. Eén van de meest bekende diensten is de begeleiding van zieke werknemers. Uiteraard hoeft een werknemer die een griepje heeft niet meteen bij de bedrijfsarts te komen. Indien het er echter naar uitziet dat het verzuim langere tijd gaat duren, dan kan de bedrijfsarts het verzuim begeleiden. Volgens de Wet Poortwachter moet er binnen 6 weken een probleemanalyse door de bedrijfsarts worden opgesteld. Na deze probleemanalyse dient er samen met de werkgever en de werknemer een Plan van Aanpak te worden opgesteld. In dit plan van aanpak moet worden vastgelegd op welke verantwoorde manier werkgever en werknemer er voor gaan zorgen dan werknemer zijn taken weer kan hervatten. Ook het re-integratie proces na een langer verzuim valt onder de taken van de Arbodienst. Indien er binnen een bedrijf aanstellingskeuringen noodzakelijk zijn, dan valt dit ook onder de aangeboden dienstverlening. Via HRNavigator.nl kun je de Arbodienst vinden die het beste bij je organisatie past.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>