Wat is een flexwerker?

Met de opkomst van het nieuwe werken, is ook de term flexwerker bekend geworden. Maar wat is een flexwerker nu precies? Wat voor contract hebben flexwerkers eigenlijk? En wat zijn de voor- en nadelen van flexwerkers? In dit artikel lees je het allemaal terug.

De flexibele flexwerker

Zoals de term ‘flexwerker’ natuurlijk al duidelijk maakt, is een flexwerker erg flexibel. Het komt namelijk neer op een werknemer die een flexibel arbeidscontract heeft en bijvoorbeeld als freelancer, uitzendkracht of iemand met een nul-urencontract werkt. Er is dus geen sprake van een vast contract en ook een vaste werkplek zal in het geval van een flexwerker ontbreken. Dat laatste is dus de reden waarom er tegenwoordig steeds meer flexplekken zijn.

Naast de arbeidsduur en werkplek die niet vast zijn, zijn de werktijden dus ook niet vast. Een flexwerker kan bijvoorbeeld prima voor slechts een paar uurtjes werk worden ingeschakeld. In sommige gevallen heeft een flexwerker daarbij recht op een uitbetaling van een minimum aantal uren.

Flexwerker voordelen

Een groot voordeel is uiteraard flexibiliteit. Dat geldt voor zowel de flexwerker zelf, als voor het bedrijf dat de flexwerker inschakelt. Flexwerkers kunnen vaak werken waar en wanneer zij willen, wat voor veel mensen erg handig is. Voor het bedrijf is de flexibiliteit prettig, omdat een flexwerker niet in dienst is en dus alleen hoeft te worden ingeschakeld als het nodig is. Wanneer er bijvoorbeeld even niets te doen is vanwege bepaalde ontwikkelingen in de markt, dan zal een bedrijf de flexwerkers niet ‘inhuren’. Een bedrijf kan dus het aantal arbeidskrachten afstemmen op het werk dat moet worden uitgevoerd.

Het feit dat veel flexwerkers vanuit een flexplek werken, kan ook een voordeel zijn. Op die manier komt een flexwerker immers vaak met nieuwe mensen uit allerlei vakgebieden in aanraking. Dat is dus een ideale gelegenheid om te netwerken en elkaar te helpen.

Flexwerker nadelen

De flexibiliteit kan ook een nadeel zijn. Vanwege de extreme vrijheid zouden flexwerkers namelijk misbruikt kunnen worden. Zij zijn immers niet vast aan een bedrijf verbonden, waardoor een bedrijf in lastige tijden niet alle flexwerkers hoeft in te schakelen. Hierdoor kan het inkomen van een flexwerker vrij onzeker worden.

Inmiddels is het bovenstaande echter aangepakt. Zo is er in Nederland sinds 1998 de zogenaamde Wet flexibiliteit en zekerheid. Deze wet, die overigens beter bekend is als de Flexwet, zorgt ervoor dat een flexwerker beschermd is tegen misbruik.

Een ander nadeel is dat flexwerkers de positie van werknemers die wél een vast contract hebben kunnen verslechteren. Voor een bedrijf worden ‘normale’ werknemers namelijk minder interessant, omdat zij wel vast aan het werk moeten, zodat het bedrijf lastig omlaag kan schalen in zware tijden. Op die manier zouden werknemers dus hun baan kunnen verliezen, omdat ze worden vervangen door flexwerkers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>