Bestuursondersteuning binnen een organisatie

Een vereniging, een vennootschap en zelfs een land hebben een bestuur. Het is niet zo belangrijk hoe de voorzitter van dat bestuur genoemd wordt, of zelfs hoe het bestuur zelf genoemd wordt. President, bestuursvoorzitter, regering of raad; zeker is dat er in de meeste gevallen een aantal mensen omheen zweven die soms belangrijker zijn voor het voortbestaan van bedrijf of vereniging dan het bestuur zelf.

De voorzitter van een vereniging heeft, afhankelijk van het aantal leden, een aantal mensen die het eigenlijke, administratieve werk doen. Ook een regering zal een aantal mensen aanstellen die de leden van een regering helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Bestuur ondersteunende werkzaamheden zijn niet beperkt tot het werk van een aantal secretarissen of secretaressen, ook zij zullen een groot deel van hun werk delegeren aan derden, binnen de organisatie of daarbuiten.

Voor het organiseren van een vergadering zal de secretaresse bijvoorbeeld vaak de locatie zoeken, een hotel of conferentiecentrum dat over de juiste faciliteiten en het juiste personeel beschikt. Die locatie hoeft niet noodzakelijkerwijs in het hoofdkantoor van de vereniging te liggen. De organisatie van de vergaderingen, de verbindingen en het papierwerk, de bestuursondersteuning, ligt dan helemaal in handen van dat personeel.

Een regering is ook een bestuur

Het bestuur van een land kan niet bestaan zonder het personeel dat de bestuursondersteuning in goede banen leidt. De Secretaris-generaal van een ministerie geeft leiding aan het personeel en zorgt ervoor dat de minister op tijd voorzien wordt van de informatie die hij of zij nodig heeft om verantwoording af te leggen tegenover het Parlement en de rest van de regering en uiteindelijk tegenover de bevolking van het land.

Ook het bestuur van een vereniging of van een onderneming met aandeelhouders moet verantwoording afleggen, en de bestuursleden kunnen dat meestal niet alleen. Bestuursondersteuning kan ondankbaar werk lijken omdat de werknemer bijna nooit in het voetlicht wordt gesteld. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van een vereniging doen meestal het woord bij een jaarlijkse ledenvergadering.

De premier en zijn ministers komen in de krant als het goed gaat, maar ook als het eens niet goed gaat. De medewerkers van het bestuur of de ambtenaren van de ministeries, de gemeentesecretaris en zijn personeel, daar hoor je bijna nooit iets van.

In Nederland en in veel andere landen om ons heen is de bestuursondersteuning vaak ook nog eens vrijwilligerswerk, terwijl bestuursleden van verenigingen er soms wel een vergoeding voor krijgen, hoe klein ook. Verenigingen, clubs en plaatselijke afdelingen van bijvoorbeeld politieke partijen staan of vallen met het bestuur ondersteunende werk van vrijwilligers.

Niet stoppen met bestuursondersteuning

Natuurlijk is dit artikeltje geen pleidooi om de vrijwillige bestuursondersteuning dan maar te laten, Nederland kan niet zonder vrijwilligers, en de vrijwilligers kunnen vaak niet zonder de nuttige invulling van hun vrije tijd. Maar laten we ons wel bewust zijn van het belang dat dit werk heeft voor het goed functioneren van onze maatschappij.

Betaald of niet, bestuursondersteuning van Adinterim-wbo.nl is de spil waar het maatschappelijk leven om draait. De vakkennis, ervaring en de inzet zijn niet te vervangen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>